გამოყენების მაგალითი შედეგი
[b]სქელი ტექსტი[/b] სქელი ტექსტი
[i]დახრილი ტექსტი[/i] დახრილი ტექსტი
[s]გადახაზული ტექსტი[/s] გადახაზული ტექსტი
[u]მოხაზული ტექსტი[/u] მოხაზული ტექსტი
[o]ხაზი ტექსტის თავზე[/o] ხაზი ტექსტის თავზე
[l]ტექსტი მარცხენა კიდეზე[/l]
ტექსტი მარცხენა კიდეზე
[c]ტექსტი ცენტრში[/c]
ტექსტი ცენტრში
[r]ტექსტი მარჯვენა კიდეზე[/r]
ტექსტი მარჯვენა კიდეზე
[j]ტექსტი გვერდის სიგანეზე[/j] ტექსტი გვერდის სიგანეზე
[sub]ქვედა ინდექსი[/sub] ქვედა ინდექსი
[sup]ზედა ინდექსი[/sup] ზედა ინდექსი
[size=10]შრიფტის ზომა[/size]
(ზომა: 8...25)
შრიფტის ზომა
[color=red]შრიფტის ფერი[/color] შრიფტის ფერი
[font=Comic Sans MS]სხვა შრიფტი[/font] სხვა შრიფტი
[hide]Any text goes here...[/hide] For registered users only!
[spoiler]Any text goes here...[/spoiler]
[spoiler=Title]Any text goes here...[/spoiler]
[video]http://youtube.com/watch?v=DbzFNj8HVmc[/video]
[audio]http://any_site.com/music.mp3[/audio]
[code]პროგრამის კოდი[/code]
Code
პროგრამის კოდი
[quote]ციტატა შეტყობინებიდან[/quote]
Quote
ციტატა შეტყობინებიდან
[quote=Alex]ციტატა შეტყობინებიდან[/quote]
Quote (Alex)
ციტატა შეტყობინებიდან
[hr] - ხაზი
[url]http://www.ucoz.net[/url] http://www.ucoz.net
[url=http://www.ucoz.net]uCoz[/url] uCoz
[email]your@mail.com[/email] your@mail.com
[email=your@mail.com]Contact Us[/email] Contact Us
[img]http://www.site.com/img.gif[/img]
[list]
[*]პუნქტი 1
[*]პუნქტი 2
[/list]
 • პუნქტი 1
 • პუნქტი 2
[*]პუნქტი 1
[*]პუნქტი 2
 • პუნქტი 1
 • პუნქტი 2
 • (c) ©
  (r) ®
  (tm)

  « ფანჯრის დახურვა »